Tin tức

Tin công ty
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN
18/01/2017 | 10:30:09
 
Ngày 16/1/2017 Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Sài Gòn.

 

Tin khác